1 2 Zoom+
กำลังโหลด กำลังโหลด


อาคาริ สึมุกิ กำลังสอนนักเรียนคนหนึ่ง ทั้งสองแทบไม่ได้ศึกษาอะไรเลย พวกเขาจูบกัน เตะลิ้นกันอยู่เสมอ และกระทั่งทุบตีกันเพื่อให้เข้าใจกัน เหยื่ออะไรไม่รู้ก็ชวนดู

ปากร้ายกับอาจารย์มาก
ดูเพิ่มเติม